Stanisław Dąbrowski – Wiersze

Stanisław Dąbrowski (1922-1994)

O autorze

Stanisław Dąbrowski urodził się 11 marca 1922 r. w Budach Prywatnych w rodzinie chłopskiej. Miał siedmioro rodzeństwa. Jego rodzice – Stanisława i Franciszek Dąbrowscy mieli gospodarstwo rolne. Przed II wojną światową skończył pięć klas szkoły powszechnej. Okres wojny przeżył w swojej rodzinnej miejscowości.

Po zakończeniu wojny w roku 1945 ożenił się ze Stanisławą Kowalczyk. Odziedziczył po swoich rodzicach gospodarstwo rolne o powierzchni 11 ha, na którym pracował wraz z żoną. W 1979 r. przeszedł na rentę, a gospodarstwo przekazał swojej córce. Miał troje dzieci: syna Henryka oraz córki Annę i Halinę. Zmarł w 1994 r. mając 72 lata.

W wolnych chwilach lubił czytać książki, a nawet próbował pisać wiersze na różne okazje, często dedykując je dzieciom i wnukom. Opisywał także swoje przeżycia. Oto jeden z nich:

Święty Mikołaj

Śniło mi się dziś w nocy
że widziałem sputnika
a tu z niego Mikołaj
siwą brodę wytyka

	I uśmiecha się do mnie
	i tu krąży nad nami
	a w następnej rakiecie
	jadą paczki z darami

Gdy się rano zbudziłem
Mikołaja nie było
a mnie wciąż się wydaje
jakby teraz to było

	Chociaż we sny nie wierzę
	ale w ten wierzę święcie
	że Mikołaj na pewno
	w naszej szkole dziś będzie.

Gdy dostaniemy już paczki
będziemy chrupać słodycze
ja lubię Mikołaja,
a wy też go lubicie?

W życiu Stanisława Dąbrowskiego dużą rolę odgrywała działalność społeczna na rzecz wsi i najbliższych okolic. Pełnił różne funkcje społeczne. Przez wiele lat (pięć kadencji) był sołtysem we wsi Budy Prywatne. Podczas jego kadencji wykonano wiele prac na rzecz wsi. Do najważniejszych należą: budowa szkoły podstawowej, założenie światła, ulepszenie drogi, melioracja gruntów ornych, orka i zasiew traw na łąkach, szkolenia rolnicze. Podczas tych prac sołtys wyznaczał robotników spośród mieszkańców wsi. Był współorganizatorem zabaw tanecznych, z których dochód był przeznaczony na budowę szkoły. W czasie elektryfikacji wsi organizował noclegi i posiłki dla monterów. W latach 1968 – 1972 w domu sołtysa odbywały się szkolenia dla rolników. Trzyletni kurs kończył się egzaminem i dawał rolnikom kwalifikacje do prowadzenia gospodarstwa.

Stanisław Dąbrowski był wieloletnim członkiem organizacji Kółek Rolniczych na terenie gminy Krasnosielc. Za tę działalność został wyróżniony dyplomem.

W domu Stanisława Dąbrowskiego istniał przez wiele lat punkt biblioteczny Gminnej Biblioteki Publicznej w Krasnosielcu.

Oprócz tego Stanisław Dąbrowski był długoletnim członkiem Rady Parafialnej przy Kościele Parafialnym w Drążdżewie. Zajmował się m.in. zbiórką pieniędzy na budowę domu parafialnego.

Stanisław Dąbrowski był również przez wiele lat społecznym korespondentem wolnym Głównego Urzędu Statystycznego. Przygotowywał i przesyłał miesięczne sprawozdania. Za tę działalność został odznaczony brązową i złotą odznaką GUS.

Życie zawodowe Stanisława Dąbrowskiego to praca na roli. Był on także przodującym rolnikiem, uzyskiwał wysokie plony w swoim gospodarstwie, wprowadzał mechanizację.

Uchwałą Rady Państwa z dnia 27 sierpnia 1971 r. za swoją działalność społeczną został odznaczony Brązowym Krzyżem Zasługi.